BIEG SZTAFETOWY W 100.LECIE POWROTU BYDGOSZCZY DO MACIERZY           
 


    

I.  ORGANIZATOR

 • INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH;

II. WSPÓŁORGANIZATOR (WYKONAWCA)

 • Joanna MACIEJEWSKA reprezentująca Fundację Aktywne - Kujawy;
 • 1 BRYGADA LOGISTYCZNA – BYDGOSZCZ.

III. CEL ZAWODÓW

 • Wyłonienie najlepszej sztafety w biegu przełajowym z okazji 100-lecia powrotu Bydgoszczy do MACIERZY;
 • Uczczenie 100-lecia powrotu Bydgoszczy do Macierzy oraz popularyzowanie biegania jako najprostszej formy aktywności.

IV. KOMITET ORGANIZACYJNY:

            PRZEWODNICZĄCY       

            Szef Pionu Szkolenia Inspektoratu Wsparcia SZ RP - płk Dariusz MACIOCHA;

            ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO

           Dziekan korpusu oficerów IWsp SZ – ppłk Waldemar CZAPLICKI;

            Specjalista Wydziału WFiS Inspektoratu Wsparcia SZ RP – mjr Tomasz WYDMUCH

            CZŁONKOWIE

            Szef Sekcji WFiS 1 BLog - mjr Henryk DELIŃSKI;

            Instruktor WFiS 1 BLog – mł.chor. Paweł SMOLEŃSKI;

            Dziekan korpusu szeregowych IWsp SZ - st.szer. Jacek RYBKA

V. MIEJSCE ZAWODÓW:

 • Teren Puszczy Bydgoskiej;
 • Biuro zawodów – Bar „Pod Kogutem” Aleje Jana Pawła II 179.

VI. TERMIN

 • 10.05.2020 r.

VII.    UCZESTNICTWO

 • W zawodach biorą udział reprezentacje pierwszych 30 zgłoszonych sztafet.

W skład reprezentacji wchodzi 5 zawodników bez podziału na płeć i kategorie wiekowe oraz zawodowe.

VIII.    KONKURENCJE

 • Bieg sztafetowy 5 x 2000m

IX.    SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

 • Bieg sztafetowy odbędzie się w terenie leśnym, główne ścieżki i dukty utwardzone  lub piaszczyste;
 • ubiór – sportowy.

X.    NAGRODY

 • Za zajęcie I, II, III miejsca zawodnicy otrzymają medale, sztafeta zostanie uhonorowana pucharem.

XI.    USTALENIA ORGANIZACYJNE:

 1. Zgłoszenie sztafet należy dokonać na stronie: www. aktywne-kujawy.pl
 1. W zawodach mogą startować osoby pełnoletnie;
 2. Godzina startu oraz szczegółowa trasa biegu zostanie potwierdzona na stronie internetowej: www. aktywne-kujawy.pl - najpóźniej 14 dni przed datą biegu;
 3. Weryfikacji zawodników dokonają kierownicy ekip w biurze zawodów, na podstawie dokumentów stwierdzających tożsamość;
 4. Pakiet startowy można odebrać w dniu 10.05.2020 r. w miejscu ustalonym przez organizatora;
 5. Pomiar czasu z wykorzystaniem systemu elektronicznego na linii mety;
 6. W pobliżu mety będzie znajdował się depozyt, szatnie oraz sanitariaty;
 7. Polityka prywatności zgodnie z informacjami zawartymi w Regulaminie zawodów;
 8. Pozostałe ustalenia zgodnie z Regulaminem zawodów zawartym na stronie www. aktywne-kujawy.pl

 

XII.    KONTAKT:

 1. Organizatorzy biegu głównego:

Joanna MACIEJEWSKA 531 401 512

 1. Organizatorzy biegu sztafetowego:

Henryk DELIŃSKI 503 032 365

Paweł SMOLEŃSKI 608519634

Jacek RYBKA 511 800 550

Roger ARBAT 723 682 061